top of page
Image by Laika Notebooks

ARTclusion

Scopul acestui proiect este de a sprijini incluziunea socială a tinerilor cu dizabilități intelectuale și fizice prin experiențe multiculturale și terapii bazate pe artă. Pentru a sprijini atingerea scopului proiectului, au fost formulate 3 obiective. Primul obiectiv este acela de construire a competențelor a 10 voluntari din 5 țări diferite pe parcursul a 6 luni în ceea ce privește crearea de experiențe semnificative de învățare și sociale pentru tinerii cu dizabilități mentale și fizice. Printe competențe se numară aceea de a înțelege și implementa metodologii bazate pe artă, competențe solide în managementul proiectelor, organizarea de evenimente și dialogul intercultural. Al doilea obiectiv este acela de consolidare a competențelor a 10 voluntari din 5 țări diferite, cel puțin 180 de studenți cu dizabilități mentale și fizice, cel puțin 40 de profesori pentru a proiecta și desfășura evenimente comunitare care vizează construirea unei imagini pozitive și incluzive a tinerilor cu mai puține oportunități ca agenți de schimbare pentru promovarea diversității la nivel local, național și internațional. Un al treilea obiectiv este acela de construire a competențelor a 10 voluntari din 5 țări diferite pentru a crea și integra activități incluzive ca bază pentru acțiuni de solidaritate în cadrul comunităților lor.

Activitățile de voluntariat se vor desfășura în principal în Centrul pentru Educație Incluzivă din Târgu Jiu și în cel puțin alte 10 școli din județul Gorj, lucrând cu mai mult de 180 de tineri și peste 40 de profesori, peste 12 luni de serviciu. Asociația "Color Your Dreams” are peste 35 de parteneriate cu diferite școli din județ, unde studiază tineri cu mai puține oportunități (inclusiv dizabilități mentale și fizice). În toate activitățile, există un singur scop comun - învățarea, distracția și promovarea unei perspective pozitive asupra tinerilor cu mai puține oportunități în școli și comunități. Perioada de desfășurare este 15.04.2020 - 14.10.2021.

bottom of page