top of page
Image by Laika Notebooks

Offline/ online - Identificarea impactului pandemiei

SARS-COV 2 asupra tinerilor din județul Gorj

Această cercetare a analizat impactul crizei pandemice asupra tinerilor din județul Gorj, cu accent pe identificarea nevoilor, așteptărilor și principalelor domenii de interes a acestora.  În baza unui sondaj, cercetarea a încercat să măsoare impactul pandemiei asupra bunăstării psiho-emoţionale a tinerilor şi asupra implicării lor în activități civice şi în procesul de luare a deciziilor, iar una din concluziile centrale este că pandemia și restricțiile sanitare au accentuat profund problemele deja existente până la criza provocată de Covid-19. Cercetarea a fost elaborată în baza analizei cantitative a rezultatelor  sondajului de opinie realizat în rândul tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15-20 de ani din județul Gorj. Datele au fost colectate în luna noiembrie 2020 pentru Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Gorj, iar sondajul de opinie a cuprins un eșantion de 319 persoane. Cercetarea a evidențiat că în perioada pandemiei tinerii au accesat mult mai rar serviciile entităţilor pentru tineret. Astfel, criza pandemică nu doar a scos la iveală, dar a accentuat rata scăzută de implicare în activitățile ONG-urilor și Centrului de tineret. Sondajul de opinie a pus în lumină o descurajare pronunţată a tinerilor de a beneficia de activităţile organizate de instituţiile și asociaţiile ce activează în interesul lor.

bottom of page