top of page
Image by Laika Notebooks

Orientarea tinerilor în carieră

În fiecare an, asociația desfășoară activități cu tinerii din comunitate privind oferirea de servicii de orientare în carieră în vederea unei mai bune adaptabilități la piața muncii. Planificarea carierei reprezintă pentru tineri procesul prin care aceştia îşi conturează o direcţie de carieră, îşi stabilesc scopuri în legătură cu propria carieră şi iniţiază acţiuni în vederea atingerii acestor scopuri. Este un proces continuu de ajustare a scopurilor de carieră la caracteristicile personale şi oferta educaţională şi ocupaţională aflate în permanentă dezvoltare.

Consilierea în carieră a devenit o necesitate şi o prioritate la nivel de politică educaţională, astăzi fiind o condiţie esenţială pentru reuşita pentru viitor.

bottom of page