top of page
Image by Clay Banks

INCLUZIUNE SOCIALĂ

Incluziunea socială se referă la respectarea statutului și drepturilor tuturor oamenilor dintr-o societate, care trebuie să aibă oportunitatea de a participa în mod relevant la viața acesteia și de a se bucura de un tratament egal cu ceilalți.

Proiectele noastre vizează, în special, capacitarea tinerilor cu oportunități reduse, care se confrumtă adesea cu discriminarea și marginalizarea, dar și a celor care lucrează cu și pentru ei – lucrători de tineret, profesori, părinți, membri ai comunității și organizații din sectorul public și privat.

bottom of page