top of page
Data Technology

DigiConsultare pentru Dezvoltare Locala

Asset 4.png
Stema Tg.Jiu.png

TITLU

DigiConsultare pentru Dezvoltare Locala

BENEFICIAR

Asociatia Association Colour Your Dreams

PARTENER

Municipiul Targu-Jiu

SCOP

Cresterea capacitatii autoritatilor publice, ONG-urilor si partenerilor sociali din municipiul Targu Jiu, judetul Gorj, de a sustine si promova dezvoltarea la nivel local intr-o maniera participativa si integrata, in conformitate cu principiile participarii tinerilor, egalitaþii de sanse si nediscriminarii, precum si a dezvoltarii durabile.

OBIECTIVE SPECIFICE

Obiectiv 1
Cresterea capacitatii autoritatilor publice, ONG-urilor si partenerilor sociali din municipiul Targu Jiu, judetul Gorj, de a sustine si promova dezvoltarea la nivel local intr-o maniera participativa si integrata, in conformitate cu principiile participarii tinerilor, egalitaþii de sanse si nediscriminarii, precum si a dezvoltarii durabile.

Obiectiv 2
Crearea unui mecanism de consultare a autoritatilor si institutiilor publice din municipiul Targu Jiu, judetul Gorj, cu ONG-urile, partenerii sociali si cetatenii cu privire la elaborarea si implementarea politicilor si strategiilor la nivel local, cu focus pe domeniul de tineret.

Obiectiv 3
Facilitarea includerii dimensiunii de tineret in implementarea politicilor publice la nivel local prin implicare a comunitaþilor locale în viaþa publica si participare la procesele decizionale, cu focus pe Strategia de Dezvoltare Socio-Economica a judetului Gorj (Strategia integrata de dezvoltare urbana) si pe Planul Teritorial de Tranzitie Justa.

REZULTATE

Rezultat 1
Realizarea unui Ghid online de dezvoltare al ONG-urilor de tineret si partenerilor sociali in vederea formularii, promovarii, implicarii in consultare, monitorizare si evaluare a politicilor publice, folosind si mecanismul de consultare creat in cadrul proiectului – Platforma DigiConsultare pentru Dezvoltare Locala si realizarea unui ghid online de organizare comunitara pentru ONG-uri, parteneri sociali si grupuri informale de identificare nevoie/ probleme in comunitate si organizare in vederea rezolvarii lor prin dialog cu autoritatile publice.

 

Rezultat 2
60 de reprezentanti ai ONG-urilor si partenerilor sociali din municipiul Targu Jiu, judetul Gorj instruiti in tematicile politici publice, tineret, metode de consultare, monitorizare si evaluare a politicilor publice, organizare comunitara pentru a promova dezvoltarea locala.

 

Rezultat 3
60 de reprezentanti ai ONG-urilor si partenerilor sociali din municipiul Targu Jiu, judetul Gorj sunt mentorati pentru a pune in practica cu conceptele de politici publice, tineret, metode de consultare, monitorizare si evaluare a politicilor publice, organizare comunitara pentru a promova dezvoltarea locala.

 

Rezultat 4
30 de reprezentanti ai ONG-urilor si partenerilor sociali din municipiul Targu Jiu, judetul Gorj sunt capabili, motivati si responsabilizati cu privire la implicarea in mod voluntar in crearea si promovarea unui mecanism de consultare publica pentru politicile de dezvoltare durabila cu focus pe domeniul de tineret.

 

Rezultat 5
1 Parteneriat între ONG-uri/parteneri sociali și autorități locale pe termen de 2 ani de la data finalizarii proiectului.

Rezultat 6
1 mecanism de consultare publica pentru politici de dezvoltare locala sub forma unei platforme online – DigiConsultare pentru Dezvoltare Locala – integrata in site-ul web al Primariei Targu Jiu si cel putin 10.000 de cetateni din Targu Jiu, membri ai ONG-urilor, partenerilor sociali cunosc cum functioneaza acest mecanism de consultare publica pentru politici de dezvoltare locala sub forma unei platforme online – DigiConsultare pentru Dezvoltare Locala – integrata in site-ul web al Primariei Targu Jiu.

 

DATA INCEPERE

19/07/2022

 

PERIOADA IMPLEMENTARE

19/07/2022 - 30/09/2023

 

BUGET

Valoare totala 252.194,59 RON, din care din care asistență financiară nerambursabilă 247.150,70 RON lei și contribuție proprie de 5043,89 RON.

--------------------------------------------------------------------------

ANUNȚ 

Cursuri de politici publice și organizare comunitară în domeniul tineretului în Târgu Jiu

(decembrie 2022-aprilie 2023)

GHIDURI

Politici

Publice

Organizare

Comunitara

bottom of page