top of page
Image by Laika Notebooks

Oportunități de voluntariat

Proiectul ,,Oportunități de voluntariat”, finanțat de DJST Gorj, s-a născut din dorința de a face o schimbare în rândul tinerilor din comunitate, de a forma tinerii, care prin voluntariat și implicare civică să contribuie la o societate dreaptă, bazată pe valori și solidaritate. Prin activitățile de promovare a voluntariatului în rândul tinerilor în liceele din județul Gorj și prin consultările cu tinerii din comunitate am constatat că aceștia sunt interesați de a se implica ca voluntari, dar nu cunosc ONG-urile din comunitate, consideră că au nevoie de alternative educaționale, de cursuri de dezvoltare personală, doresc să acumuleze o serie de competențe care să îi ajute atât în relația cu cei din jurul său, cât și la școală sau la viitorul loc de muncă, nu cunosc oportunitățile oferite de un stagiu de voluntariat. Prin derularea activităţilor proiectului ne-am propus să dezvoltăm  cunoștințele, aptitudinile și competențele tinerilor pentru a deveni conștienți de oportunitățile lor și să înceapă să înțeleagă că pot fi un puternic agent de schimbare și pot acționa ca multiplicatori în comunitatea locală de tineri.

Accesul la activitățile de voluntariat și învățarea non-formală ca demers coerent și care stimulează în mod continuu dezvoltarea personală a tânărului voluntar produce un efect pozitiv pe termen lung. Voluntariatul poate oferi soluții rapide și eficiente pentru nevoile comunității. De cele mai multe ori, voluntarii pot veni în sprijinul autorităților publice, de la nivel național ori local, prin desfășurarea unor activități în folosul societății și al cetățenilor, în domenii diverse. Implicarea permanentă este complementară cu menținerea motivației tânărului voluntar de a derula activități de voluntariat și a de căuta elemente mereu noi și provocatoare propriului său plan personal de dezvoltare pe care trebuie să îl urmeze în experiența activităților de voluntariat.

bottom of page